Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Android secret codes - Μυστικοί κωδικοί για Android


Η συνεχώς αυξανόμενη δημοσιότητα στο android έχει οδηγήσει σε πολλή έρευνα και καινοτομίες για ένα μεγάλο μέρος εφαρμογών για να καλύψουν την κάθε σας ανάγκη. Ως χρήστες Android με αυτοσεβασμό ανακαλύψαμε κάποιους μυστικούς κωδικούς. Αυτοί οι κωδικοί θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε κάποιες κρυμμένες λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες ως προεπιλογή
Android's ever increasing popularity has lead to a lot of Research and innovation for a wide selection of applications tu fulfill your every need. As self respecting Android user, we discovered these secret codes for the Android OS. These codes help you to access hidden functions which are not available by default. *#*#7780#*#*   - This code is used for factory restore setting.This will remove google account setting and System and application data and settings.
*2767*3855#   -  This code is used for factory format, and will remove all files and settings including the internal memory storage. It will also reinstall the firmware.

*#*#4636#*#*   - This code show information about your phone and battery.

*#*#273283*255*663282*#*#*    - This code opens a File copy screen where you can backup your media files e.g. Images, Sound, Video and Voice memo.

*#*#197328640#*#*    -  This code can be used to enter into Service mode. You can run various tests and change settings in the service mode.

*#*#7594#*#*   -  This code enable your "End call / Power" button into direct poweroff button without asking for selecting any option(silent mode, aeroplane and poweroff).

*#*#8255#*#*  -  This code can be used to launch GTalk Service Monitor.

*#*#34971539#*#*    -  This code is used to get camera information.Plz avoid update camera firmware option.WLAN, GPS and Bluetooth Test Codes:

*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* OR *#*#528#*#*   -  WLAN test (Use “Menu” button to start various tests).

*#*#232338#*#*    -  Shows WiFi MAC address.

*#*#1472365#*#*    -  GPS test.

*#*#1575#*#*    -  Another GPS test.

*#*#232331#*#*   -  Bluetooth test.

*#*#232337#*#    -  Shows Bluetooth device address.

Codes to launch various Factory Tests:

*#*#0842#*#*   - Device test (Vibration test and BackLight test)

*#*#0588#*#*    - Proximity sensor test

*#*#0*#*#*    -  LCD test

*#*#2664#*#*   -  Touch screen test

*#*#2663#*#*    -  Touch screen version

*#*#0283#*#*   -  Packet Loopback

*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#*    -  Melody test

*#*#3264#*#*    -  RAM version

Code for firmware version information.
 *#*#1111#*#*   -  FTA SW Version
*#*#2222#*#*   - FTA HW Version

*#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number

*#*#4986*2650468#*#*   - PDA, Phone, H/W, RFCallDate

*#*#1234#*#*  - PDA and Phonesource http://gadget-republic.com/index.php?dispatch=news.view&news_id=72

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου